Veteriner hekimleri ve veteriner kliniklerinin temel sorunları

 

Veteriner kliniklerinde veteriner hekimlerin dentolojiye uymaması

Pet shopların veteriner hekim gibi davranması ve veteriner kliniklerinde verilmesi hizmetleri ya da müdahaleleri yapmaları

Belediyelerin hayvan sağlığı hakkında yaptığı girişimlerde klinikler için haksız rekabete sebebiyet vermesi

Veteriner hekimliğinin ve veteriner kliniklerinin kamuoyunda yeterli ve doğru şekilde tanıtılmaması

Yetkili veteriner hizmetleri otoritesinin bulunmaması

Veteriner hekimlerinin görevlerinin temelinde veteriner halk sağlığı hizmeti bulunmasına rağmen veteriner hekimlerine bu konuda yeterli alan verilmemektedir

Veteriner hekimi ve veteriner kliniklerinin hayvan refahı hakkında en yetkili meslek olduğu görüp bu konudaki tüm yetkiler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına verilmeli ve mesleki olarak gerekli girişimler sağlanmaması

Veteriner hekimlik mesleğinde ar-ge çalışmalarının yeteri kadar desteklenmemesi

Veteriner Hekimlik mesleğinde laboratuvar teşhis hizmetlerinin ve tıbbi ürün geliştirme ve üretme laboratuvarlarının gerektiği düzeyde desteklememesi

Veteriner hekimleri ve veteriner klinikleriyle ilgili mevzuat düzenlemelerinin günümüz ihtiyaçlarını karşılamaması

Veteriner hekimliğin istihdamı açısından önemli olan çevre denetçisi olmayla ilgili kısıtlama getirilmesi

Kitle örgütü anlayışının veteriner hekimliği mesleğinde henüz gelişmemiş olması ve dernek, oda gibi kuruluşların birlikte hareket etmemesi

Kamudaki hak kayıplarına itiraz edilmemesi

Fakülte ve öğrenci sayılarına oranla öğretim üyesi sayısının yetersizliği ve ayrılan öğrenci ödeneklerinin azlığı sebebiyle mezun kalitesinin olumsuz etkilenmesi